S dnom tebya rozhdeniya

Reprimands to a dog, video posted on YouTube, 2018