Bare helt utenfor meg

Témoignage, extrait du documentaire radio Et Godt sted de Gyrid Listuen, NRK, 2007.