Jukebox 'Thessalonique'

' Concept : Encyclopédie de la parole
' Artistic direction : Élise Simonet
' Stage direction : Joris Lacoste
' Dramaturgy and supervision of the audio documents collection : Prodromos Tsinikoris
' With : Dimitris Diakosavvas, Giannis Grezios, Maria Karamitri, Giorgos Kolovos, Stefanos Pittas, Evanthia Sofronidou, Eleni Thimiopoulou, Lila Vlachopoulou

' Research and collection of the audio documents : Dimitris Diakosavvas, Giannis Grezios, Maria Karamitri, Giorgos Kolovos, Stefanos Pittas, Prodromos Tsinikoris, Elise Simonet, Evanthia Sofronidou, Eleni Thimiopoulou, Lila Vlachopoulou

' Greek administration and production : Marily Ventouri, Maria Lazaridou - National Theatre of Northern Greece

' French administration and production :Garance Crouillère, Edwige Dousset – Échelle 1:1

' Production: National Theatre of Northern Greece