Enkríthike apó tin pleiopsifía

Zoé Konstantopoulou and Stelios Virvidakis, vote session at the Greek parliament, 2013.