Bare helt utenfor meg

An account, excerpt of the radio documentary Et Godt sted by Gyrid Listuen, NRK, 2007.